Exhibitions

Solastalgia - antidote

Solastalgia - antidote

15.02.20 to 15.03.20

Into the Sea

Into the Sea

21.10.17 to 18.11.17

Trace

Trace

02.09.17 to 16.09.17

"Still"

31.05.16 to 01.07.16

SALA exhibition, 'Still Life'

SALA exhibition, 'Still Life'

13.08.15 to 29.08.15

Melbourne Art Fair 2014

Melbourne Art Fair 2014

14.08.14 to 17.08.14

Viewpoint

Viewpoint

19.09.14 to 04.10.14

Melbourne Art Fair

Melbourne Art Fair

30.07.08 to 03.08.08

Louise Feneley & Renate Nisi

Louise Feneley & Renate Nisi

09.11.07 to 25.11.07

'I live with the sea in my dreams'

'I live with the sea in my dreams'

02.05.07 to 08.06.07

'Still Point of the Turning World'

'Still Point of the Turning World'

16.08.06 to 02.09.06

Louise Feneley - Recent Works

Louise Feneley - Recent Works

23.09.05 to 16.10.05

'Veiled'

'Veiled'

28.05.04 to 13.06.04

Back to Top